Екипът на Болгар Капитал |  Борд на Директорите
null
Христо Дамянов
Изпълнителен Директор

Специалист Стратегическо Развитие
Специалист Инвестиции в Имоти
Лектор на тема Инвестиции

Имейл на Борда
Иван Иванов
Специалист Стратегическо Развитие

Кредитен Специалист
Специалист Инвестиции в Имоти
Ръководител на Бизнес Клуб Болгар

Имейл на Борда
Павел Колев
Маркетинг Специалист

Специалист Инвестиции в Имоти
Ръководител Отдел Книги Болгар
Ръководител на отдел IT и Технологично Развитие

Имейл на Борда
Отдел Управление

null
Иван Иванов
Главен Мениджър Управление България
Имейл
Албена Стоянова
Мениджър Управление България
Имейл
Йордан Нешев
Управляващ Имоти В. Търново
Имейл
Мария Димитрова
Управляващ Имоти В. Търново
Имейл
Светлана Стоева
Управляващ Имоти Варна
Имейл
Александър Митев
Управляващ Имоти София
Имейл
Полина Пенчева
Мениджър Имоти Испания
Имейл
Отдел Инвестиции

null
Иван Иванов
Мениджър Консултанти
ИмейлТелефон
Росен Марков
Инвестиционен Консултант
ИмейлТелефон
Кирил Загоров
Инвестиционен Консултант
ИмейлТелефон
Яна Кондио
Инвестиционен Консултант
ИмейлТелефон
Ангел Иванов
Инвестиционен Консултант
ИмейлТелефон
Отдел Администрация

null
Павел Колев
Мениджър Администрация
Имейл
Силвия Грънчарова
Администрация България
Имейл
Весела Йорданова
Юрист България
Имейл
Виктория Демирева
Администрация България
Имейл
Виктор Тодоров
Администрация България
Имейл